Menu

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu) jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy může reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 občanského zákoníku.

Na všechno nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění závady.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží se škodou, kterou zavinil prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.

Právo na záruku zaniká v případě, že:

 • k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Ze záruky jsou také vyňaty chyby, které vznikly při živelné pohromě.

Záruka se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží. Zboží doporučujeme zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (ne formou e-mailu).

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího podání k poštovní přepravě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 • při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby, při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel má kupující právo buď na výměnu věci anebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
 • v případě, že má věc současně nejméně tři chyby, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Stejné právo má kupující, pokud se na věci vyskytne stejná chyba, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána na reklamaci.
 • reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky (http://www.mhsr. cs/seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Reklamační formulář

Kontakt Medipharm Slovakia, s.r.o., Piaristická 1, 94901, Nitra

Poštovní adresa:

Piaristická 1 94901 Nitra
IČO: 47836032
DIČ: SK2024110924
Výpis z okresního rejstříku: Okresního soudu Nitra odd sro. Vložka č. 37542 / N
info@lalashop.cz

V Nitře, 1. března 2016

  Nejdůležitější novinky přímo na váš email

  Získejte zajímavé informace vždy mezi prvními

  Vaše osobní údaje (email) budeme zpracovávat pouze za tímto účelem v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, který vám zašleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prohlašujete, že máte-li méně než 16 let, tak jste požádal/a svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně, emailem nebo kliknutím na odkaz z kteréhokoli informačního emailu.